امروز ۲۹ ام اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۴ ب.ظ
بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های اورژانس 115 بابل بوده ماموریت های قلبی با 64مورد و ماموریت تنفسی با 47مورد و ماموریت مسمومیت با 43مورد بوده است.

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل :انتقال ۶۴بیمار قلبی به بیمارستان های بابل

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس بابل : دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل عملکرد سازمان اورژانس بابل را در آبان ماه امسال تشریح کرد :
سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خودبه غیر از حضور در ماموریت های استقرار وپوشش پزشکی در مسابقات ورزشی ، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی
ودر آبان ماه امسال کلا ۱۸۶۲ماموریت انجام داده است.که ۸۵۷ماموریت آن شهری۹۸۸ماموریت جاده ای و ۱۷ماموریت بین مراکز بوده است.

وی با ذکراین نکته که زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان درآبان ماه شهری ۷دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای۸دقیقه بود. در آبان ماه امسال کلا سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۴۶۸ماموریت تصادف انجام داده است. که از این تعداد تصادف که ۱۵۴ تصادفی شهری بود و ۳۱۴تصادفی هم جاده ای بوده است .همچنین از این تعداد کل ماموریت ۸۳۸بیمار یا مصدومان را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.
رئیس سازمان اورژانس بابل بیان کرد:بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های اورژانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های قلبی با ۶۴مورد و ماموریت تنفسی با ۴۷مورد و ماموریت مسمومیت با ۴۳مورد بوده است.در مهرماه ۱۳۹۷ کلا ۹۰۰۲تماس با مرکز سازمان اورژانس ۱۱۵بابل گرفته شده است که۷۴۴۸ مورد منجر به اعزام آمبولانس شد.و۸۴۰مورد هم مزاحمت بوده و ۱۰۲مورد هم مشاوره بوده و ۶۰۵مورد هم غیره بوده است.

 

انتهای پیام//

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.