امروز ۶ ام خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۵۷ ق.ظ
از این تعداد کل ماموریت 8423بیمار یا مصدومان را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل :انجام ۱۸۱۰۵ماموریت در ۹ماه امسال توسط سازمان اورژانس بابل

 

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس بابل : دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل عملکرد سازمان اورژانس بابل را در۹ماه  امسال تشریح کرد :

سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خودبه غیر از حضور در ماموریت های استقرار وپوشش پزشکی در مانور ها، مسابقات ورزشی ، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی  در۹ ماه امسال کلا ۱۸۱۰۵ماموریت انجام داده است که ۸۱۸۵ماموریت آن شهری۹۷۱۵ماموریت جاده ای و ۲۰۱ماموریت بین مراکز بوده است؛

همچنین از این تعداد کل ماموریت ۸۴۲۳بیمار یا مصدومان را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.همچنین در این ۹ماه ۴۸۲۲ماموریت تصادفی بوده است .که از این تعداد تصادف۱۷۲۶ماموریت تصادف شهری بوده و ۳۰۹۶ماموریت تصادف جاده ای بوده است. همچنین ۱۱ماموریت CPR موفق داشته است.

 

وی با ذکراین نکته که میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان درآذر ماه شهری ۶:۴۴دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای۷:۵۵دقیقه بود ؛ در ۹ ماه امسال کلا سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۴۸۲۲ماموریت تصادف انجام داده است. که از این تعداد ۱۷۲۶ تصادفی شهری بود و ۳۰۹۶۳۵۲تصادفی هم جاده ای بوده است.

رئیس سازمان اورژانس بابل بیان کرد:بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های سازمان  اورژانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های قلبی با ۶۷۸مورد و ماموریت تنفسی با ۴۳۱مورد و ماموریت مسمومیت با ۲۷۸مورد(۱۳مورد مسمومیت گازco )بوده است.در ۹ ماه ۶۷۶۵موردمزاحمت تلفنی سازمان اورزانس بابل داشته است وهمچنین ۹۴۷موردتماس تلفنی آن برای مشاوره بوده است.

وی ابراز داشت که یکی از مشکلات عمده فعلی کمبود شدید پایگاههای اورژانس ۱۱۵ به خصوص در مناطق شهری می باشد؛ به طوریکه برای شهر بابل تنها دو پایگاه اورژانس ۱۱۵ مستقر وجود دارد که ان شالله با همت عالی مسوولین شهر بابل مرتفع گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.