امروز ۳۰ ام خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۴۰ ق.ظ

پیرو گزارش بهمن ماه ۱۳۹۷ مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین با موضوع مرگ ۱۴ تن در اثر مسمومیت با منوکسید کربن و مسمومیت ۲۰۵ تن از ابتدای امسال، این مرکز تاکنون یک هزار و ۵۷۰ تن را آموزش داده است.

احمد قاسمی، معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین در این رابطه بیان کرد گفت: افزایش روبه رشد ۶۷ درصدی این نوع حادثه در مقایسه با سال قبل، نگرانی این مرکز را دوچندان کرد و بر این مبنا، ارائه آموزش های همگانی درخصوص پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسید کربن، توسط کارشناسان مرکز فوریت های پزشکی از همان بهمن ماه آغاز شد.

<img src="آپلود عکس” alt=”آموزش همگانی” />

قاسمی اظهار کرد که کارشناسان این مرکز آموزش ها را در مساجد، مدارس، اماکن عمومی، ارگان های دولتی و خصوصی ارائه کردند و این آموزش ها تا فراگیری سطح جامعه ادامه خواهد داشت.
به گفته قاسمی، آموزش های پیشگیری از حوادث چهارشنبه پایان سال نیز از بهمن ماه آغاز شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.