امروز ۲۸ ام خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۱۷ ق.ظ
کلاس آموزشی برای ۲۸۸دانش آموزان شهید نجاریان امیرکلا بابل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز بابل :ادامه آموزش پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری در مدارس بابل

 

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس پیش بیمارستانی به منظور پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری به همت اداره آموزش و کمیته چهارشنبه سوری سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل کلاس آموزشی برای ۲۸۸دانش آموزان شهید نجاریان امیرکلا بابل برگزار شد. در این کلاس آموزشی با توزیع پمفلت و مطالب آموزشی و اقدامات لازم هنگام سوختگی آموزش داده شد.کلاس های آموزش چهارشنبه پایان سال برگزاری کلاس های آموزشی سازمان اورژانس بابل در مورد آشنایی با فعالیتهای اورژانس ۱۱۵ و پیشگیری از خطرات چهارشنبه آخر سال برای ۲۸۸دانش آموز شهید نجاریان امیرکلا بابل برگزارشد واحد کمیته چهارشنبه سوری این مرکز آمادگی دارد که کلاسهای پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری و کمکهای اولیه و آشنایی با سیستم فوریتهای پزشکی را برای تمام مراکز دولتی، خصوصی و مدارس، در تمام سطوح مختلف در سراسرشهرستان و استان برگزارکند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.