امروز ۳۰ ام خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۱۸ ق.ظ
تکنسین های اورژانس در مدت زمان ۷ دقیقه در محل حادثه حضور پیدا کردند.

به گزارش روابط عمومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورژانس بابل :نشت شلینگ گاز در بابل حادثه آفرید.

امروز جمعه مورخ ۹۷.۱۲.۱۸ در ساعت ۱۶:۵۷دقیقه عصر طی گزارشی به مرکز دیسپج سازمان اورژانس بابل مبنی بر انفجار گاز در خیابان کشاورز یحیی پور ۱۹ گزارش شد.
پس ازدریافت این گزارش بلافاصله مرکز دیسپج سازمان اورژانس بابل تکنسین های پایگاه دانشگاه را به محل حادثه اعزام کرد. تکنسین های اورژانس در مدت زمان ۷ دقیقه در محل حادثه حضور پیدا کردند.
در این حادثه متاسفانه شلینگ گاز آشپزخانه دچار نشتی بوده است. هنگامی که زن ۶۰ساله پس از روشن کردن کبریت ؛دچار آتش سوزی می شود و دچار سوختگی از ناحیه سرو صورت ودست می‌شود.
تکنسین های اورژانس ۱۱۵ پس از اقدامات پزشکی اولیه مصدوم حادثه را به بیمارستانشهید بهشتی بابل منتقل کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.