امروز ۱ ام مهر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۲۳ ق.ظ
آمار فعالیت های طرح سلامت نوروزی ۱۳۹۸مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به گزارش مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مشهد
فعالیتهای و گزارش ستاد نوروزی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی و اورژانس ۱۱۵ در بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ لغایت صبح پنجم فروردین ۱۳۹۸

۱٫ آمار ماموریتهای اورژانس ۱۱۵ استان خراسان رضوی در شش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سبزوار،؛ گناباد، نیشابور، تربت حیدریه و تربت جام:
تعداد کل ماموریتهای اورژانس ۹۴۳۰ بوده که نسبت به سال قبل افزایش ۲۴٫۵ درصدی دارد و طی آنها تعداد ۵۴۲۷ نفر به بیمارستان ها اعزام که  که نسبت به سال قبل افزایش ۱۹٫۴ درصدی دارد.

تعدادماموریتهای اورژانس ۱۱۵مرتبط با  تصادف ۱۶۷۷ (۱۱۴۰ مورد پایگاه های شهری-۵۳۷ مورد پایگاه های جاده ای) مورد که نسبت به سال قبل افزایش ۹٫۷ درصدی داشته است و طی انها ۱۳۹۱ نفر به بیمارستانها اعزام که نسبت به سال قبل افزایش ۷٫۲ درصدی داشته است.آمار

۲٫ ماموریتهای اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعداد ماموریتها ۷۱۷۹ مورد بوده (۷۶ درصد کل ماموریتهای استان)  که نسبت به سال قبل افزایش ۲۵٫۳ درصد دارد و طی انها ۳۹۵۰ نفر به مراکز درمانی منتقل شده اند که که نسبت به سال قبل افزایش ۲۰٫۱ داردتعدادماموریتهای مرتبط با  تصادف ۱۱۴۹ (۸۴۸ مورد پایگاه های شهری-۳۰۱ مورد پایگاه های جاده ای) مورد که نسبت به سال قبل افزایش ۱۸٫۳ درصدی داشته است و طی انها ۸۷۶ نفر به بیمارستانها اعزام که نسبت به سال قبل افزایش۱۲٫۸ درصدی داشته است.

۳٫ آمار ماموریتهای اورژانس ۱۱۵ شهرستان مشهد(۶۰ درصد کل ماموریتهای استان)تعداد ماموریت ۵۶۵۶ که نسبت به سال قبل افزایش ۲۷٫۱ درصد دارد و طی آنها ۲۸۴۶ نفر به بیمارستانها اعزام شده اند (۵۲ درصد کل اعزام های پیش بیمارستانی استان) که نسبت به سال قبل افزایش ۱۸٫۶ درصد دارد
تعداد ماموریتهای مرتبط با تصادفات  ۸۵۲ (۷۱۰ مورد شهری-۱۴۲ مورد جاده ای) مورد بوده که نسبت به سال قبل افزایش ۲۰٫۵ درصدی داشته است و طی آنها ۵۷۵ نفر به مراکز درمانی  منتقل شذده اند  که نسبت به سال قبل افزایش ۱۱٫۸ درصدی داشته است.

۴. دریافت انتقادات و شکایات سامانه ۱۹۰: سه مورد تقدیر و هشت مورد شکایت که مورد بررسی قرار و در سامانه نتایج درج شده است

۵. بازدید از پایگاههای اورژانس ۱۱۵ مشهد  : ۲۵ مورد بازدید پایگاه و چک و کنترل ۳۱ دستگاه آمبولانس انجام شده و تعداد استعلامات واصله از ۲۵ تا ۴ فروردین ۲۵ مورد بوده است

۶. کارشناس مستقر در کنترل ترافیک ۲۵۹ مورد ایجاد چراغ سبز برای ماموریتهای بیماران بدحال . تعداد نظارت و کنترل استقرار ها از طریق دوربین های ترافیکی و بررسی نحوه اعزام:  ۱۰۱ مورد

نکته قابل توجه :
۶۰درصد کل ماموریتهای اورژانس ۱۱۵ استان خراسان رضوی در شهرستان مشهد انجام شده است و
۵۲ درصد کل اعزامهای اورژانس ۱۱۵ استان به مراکز درمانی و بیمارستاتها درشهرستان مشهد بوده است.پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.