امروز ۱ ام مهر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۲۸ ق.ظ
سازمان اورژانس 115 بابل در طرح امداد نوروز ی که با 7ایستگاه سلامت

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطاع رسانی سازمان اورژانس بابل ۷۱۴ماموریت سازمان اورژانس ۱۱۵بابل در طرح طرح نوروز

سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در طرح امداد نوروز ی که با ۷ایستگاه سلامت و۱۲پایگاه فعال و ۱دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۹۵پرسنل در طح امداد نوروز برایی از ۹۶٫۱۲٫۲۵تا ۹۷٫۰۱٫۰۵کلا ۷۱۴ماموریت انجام داده است.که۳۰۱ماموریت آن شهری ۳۹۴ماموریت جاده ای و ۱۹ماموریت هم ایستگاه سلامت بوده است. میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان درطرح امداد نوروزی امسال شهری ۱۲دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای ۱۹دقیقه بود. در این مدت سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۱۵۳ماموریت تصادف انجام داده است. همچنین ۳۲۷بیماریا مصدومان را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های اورزانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های قلبی با ۴۷مورد وماموریت تنفسی با ۲۰مورد و ماموریت سکته مغزی با ۸مورد بوده است.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.