امروز ۵ ام فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۲ ق.ظ
در این 9 ما کلا سازمان اورژانس 115 بابل 4440ماموریت تصادف انجام داده است.

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطاع رسانی اورژانس کشور در مرکز بابل،۱۵۵۸۵ماموریت سازمان اورژانس ۱۱۵بابل در ۹ ماه سال۹۶

سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خودبه غیر از حضور در ماموریت های استقرار وپوشش پزشکی در مسابقات ورزشی ، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی و در۹ ماه امسال کلا ۱۵۵۸۵ماموریت انجام داده است که ۷۳۹۱ماموریت آن شهری ۸۱۹۴ ماموریت جاده ای و ۲۳۱ماموریت بین مراکز بوده است. میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان در ۹ ماه سال شهری ۶دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای ۸دقیقه بود. در این ۹ ما کلا سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۴۴۴۰ماموریت تصادف انجام داده است. همچنین ۷۶۴۵بیماریا مصدومان را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های اورزانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های قلبی با ۷۶۶مورد و ماموریت تنفسی با ۴۱۷مورد و ماموریت مسمومیت با ۲۴۵ مورد بوده است.در این ۹ ماه ۷۲۸۲۷تماس با مرکز سازمان اورژانس ۱۱۵بابل گرفته شده است که ۶۲۳۴۰مورد منجر به اعزام آمبولانس شده است و ۳۵۵۳تماس مزاحمت تلفنی بوده و ۸۰۱مورد هم مشاوره پزشکی بوده و ۶۱۳۳تماس هم سایر بوده است.در ین مدت هم ۱۶ماموریت CPRموفق داشته است.در این ۹ماه ۷۶۴۵بیمار یا مصدوم به بیمارستان یا درمانگاه منتقل کردند. که بیشترین انتقالی به بیمارستان به ترتیب بیمارستان شهید بهشتی بابل ۴۴۸۹و بیمارستان آیت اله روحانی با ۱۴۸۶و بیمارستان شهید یحیی نژاد ۱۴۱۳و بیمارستان بابلکنیک با ۹۲بیمارستان کودکان با ۸۷مورد درمانگاه دولتی بندپی شرقی ۱۸مورد وبیمارستان رازی قائمشهر۱۷مورد و بیمارستان ۱۷شهریور آمل۱۴مورد و بیمارستان ۱۷شهریور بابل ۱۰مورد و بیمارستان بابکنیک ۶مورد وبیمارستان ولیعصر قائمشهرو درمانگاه دولتی خشرودپی ۳مورد وبیمارستان شهید زارع ساری و بیمارستان مهرگان و درمانگاه احیا وکلنیک سینا و ناریوران هرکدام ۱ مورد بیمار یا مصدوم منتقل کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.