امروز ۲ ام آبان ۱۳۹۸ ساعت ۷:۳۶ ق.ظ
ادامه آموزش پیشگیری از حوادث و کمک های اولیه و شناخت اورژانس ۱۱۵ در مدارس بابل
دانش آموزان دخترانه مدرسه کمال در مرکز دیسپج و پایگاه دانشگاه کلاس آموزشی برگزار کرده است.

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل :ادامه آموزش پیشگیری از حوادث و کمک های اولیه و شناخت اورژانس ۱۱۵ در مدارس بابل

 

🚑به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس پیش بیمارستانی به منظور شناخت دانش آموزان از فعالیت های سازمان اورژانس ۱۱۵ با هماهنگی کل آموزش پرورش شهرستان بعمل آمده است. برگزاری کلاس آموزشی برای دانش آموزان دخترانه مدرسه کمال در مرکز دیسپج و پایگاه دانشگاه کلاس آموزشی برگزار کرده است. و با توزیع پمفلت و مطالب آموزشی آموزش داده شدند.
🚑همچنین دانش اموزان با حضور در مرکز دیسپچ سازمان اورژانس بابل و با نحوه دریافت ماموریت و اعزام تکنسین ها و از اعزام ماموریت های اورژانس ۱۱۵ آشنا شدند.
🚑دانش آموزان از آمبولانس های ویژه و تجهیزات این آشنایی پیدا کردند و توسط کارشناسان سازمان اورژانس بابل توضیحات لازم برای دانش آموزان دادند.

این سازمان آمادگی دارد که کلاسهای کمکهای اولیه و آشنایی با سیستم فوریتهای پزشکی را برای تمام مراکز دولتی، خصوصی و مدارس، در تمام سطوح مختلف در‌ سراسرشهرستان و استان برگزارکند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.