امروز ۲۶ ام مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۱ ب.ظ
۳۱۸ماموریت انجام داده است که ۱۲۰ماموریت آن شهری ۱۹۸ماموریت جاده ای است

به گزارش روابط عمومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز بابل :۱۲۶ماموریت تصادفی سازمان اورژانس ۱۱۵بابل در ۴روز تعطیلات

 

🚑به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس بابل : دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل عملکرد سازمان اورژانس بابل را در تعطیلات چند روز را تشریح کرد :
سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خودبه غیر از حضور در ماموریت های استقرار وپوشش پزشکی در مانور ها، مسابقات ورزشی ، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی در ۴روز تعطیلات کلا ۳۱۸ماموریت انجام داده است که ۱۲۰ماموریت آن شهری ۱۹۸ماموریت جاده ای است؛
🚑 وی بیان داشت :از این تعداد ماموریت های که سازمان اورژانس بابل انجام داده است ۱۵۶بیمار یا مصدوم را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.

🚑وی با ذکراین نکته که میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان دراین ۴روز با توجه به شلوغی و جاده ها ی پرتردد ماموریت های شهری ۱۰دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای ۱۷دقیقه بود ؛ در این ۴روز سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۱۲۶ماموریت تصادف انجام داده است. که از این تعداد ۲۸ تصادفی شهری بود و ۹۸تصادفی هم جاده ای بوده است.
🚑رئیس سازمان اورژانس بابل بیان کرد:بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های قلبی با ۱۱مورد و ماموریت تنفسی با ۵مورد بوده است.در این ۴روز ۶۹موردمزاحمت تلفنی سازمان اورزانس بابل داشته است.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.