امروز ۵ ام فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۸ ق.ظ
واژگونی اتوبوس مسافربری در محور گچساران - مشهد جان 9 نفر را گرفت و36 نفر را روانه بیمارستان کرد.

به گزارش روابط عمومی و ستاداطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز خراسان جنوبی،واژگونی اتوبوس مسافربری در محور گچساران – مشهد جان ۹ نفر را گرفت.

بلافاصله پس از این حادثه که حوالی ساعت ۰۲:۳۰  بامداد دوشنبه ۲۳ بهمن رخ داد ۱۴  دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند

بنا به گفته تکنسین های مرکزاورژانس خراسان جنوبی که در صحنه حادثه حضور داشتند متاسفانه ۹ نفر از سرنشینان اتوبوس به علت شدت جراحات وارده جان خود را ازدست داده و ۳۶ مصدوم دیگر با دریافت کمک های درمانی اولیه به بیمارستان های شهید چمران فردوس و شهید مصطفی خمینی طبس انتقال داده شدند.

علت حادثه در دست بررسی می باشد.

اسامی فوت شدگان و مصدومان به شرح ذیل می باشد:

 

                  ۱   گلی طالبی۶۰زنترومای گردن و کمر و اندام تحتانیطبستحت نظر اورژانس
                  ۲
داوودپناهی پور۴۴مردترومای گردن و شکمطبستحت نظر اورژانس
                  ۳   حمیدهپالیده۳۲زنجراحت سطحیطبستحت نظر اورژانس
                  ۴    فاطمه رستگار۴۰زنجراحت سطحیطبستحت نظر اورژانس
                  ۵
کتایون سلیمانی۶۴زنجراحت سطحیطبستحت نظر اورژانس
                  ۶
خدیجه مصیب زاده۴۶زنترومای سر و گردنطبستحت نظر اورژانس
                   ۷ نادرپور محمد۴۵مردجراحت سطحیطبستحت نظر اورژانس
                   ۸
هاجربابایی۴۰زنجراحت سطحیطبستحت نظر اورژانس
                   ۹ ماه پری رضایی۴۰زنترومای گردن و کمر اندام هاو پاراپلژی اندام تحتانیطبسسایردر حال اعزام با امداد هوایی به بیرجند
                   ۱۰
پریپالیده۴۵زنترومای کمر و گردن و اندام هاطبستحت نظر اورژانس
                   ۱۱   ماه افسرهرمزی مقدم۴۴زنترومای چشم راست و سر و صورتطبسسایردر حال اعزام با امداد هوایی به بیرجند
                   ۱۲ پسندطیبی فرد۳۸زنترومای سطحیطبسترخیص
                   ۱۳معین ولی پور۴۰مردترومای کتف راست و پای چپطبستحت نظر اورژانس
                   ۱۴ فاطمهطالبی۱۱زنترومای صورتطبسترخیص
                   ۱۵ حکیمهالله کسی۴۰زنترومای کتف راستطبستحت نظر اورژانس
                   ۱۶ کفایت طالبی۴۵زنترومای دست چپطبستحت نظر اورژانس
                    ۱۷  جان افرینجلالی۶۱زنترومای ستون فقرات و سر و گردنطبسسایر در حال اعزام با امداد هوایی به بیرجند
                    ۱۸    افسرخشنود۵۶زنمولتیپل تروماطبستحت نظر اورژانس
                    ۱۹ خدیجهطیبی۵۴زنمولتیپل تروماطبستحت نظر اورژانس
                    ۲۰  مریمفضلی نژاد۵۹زنترومای صورت و جراحت فرونتال و کتف راستشهید چمران فردوسسایردر حال اعزام به بیرجند با اتوبوس امبولانس
                    ۲۱ بی بی گلصفا۵۰زنترومای کمر و مچ پای راست شهید چمران فردوسبستری در بخش تخصصی
                     ۲۲ مرتضیروزاستانی۴۲مردترومای کمر و پهلوی راست شهید چمران فردوسبستری در بخش تخصصی
                     ۲۳ سپیدههندریان۶۳زنترومای کمر و کتف شهید چمران فردوسبستری در بخش تخصصی
                     ۲۴ مریمملکی زاده۵۰زنتروما کمرشهید چمران فردوسبستری در بخش تخصصی
                     ۲۵فاطمهعظیمی نیا۴۰زنتروما کمرشهید چمران فردوسبستری در بخش تخصصی
                     ۲۶سید روح اللهحسینی۳۲مردتروما کمرشهید چمران فردوسبستری در بخش تخصصی
                     ۲۷ نوشینحیدر پور۵۲زنمولتیپل تروما و شکستگی فمور و فقدان نبض دیستالشهید چمران فردوسسایر در حال اعزام با امداد هوایی به بیرجند
                     ۲۸ رضاناصرپور۶۰مردترومای قفسه سینه و کتف راستشهید چمران فردوسبستری در بخش تخصصی
                     ۲۹فریدهرِییسی۴۴زنشکستگی ساق چپ و فقدان نبض دیستالشهید چمران فردوسسایردر حال اعزام به بیرجند با اتوبوس امبولانس
                     ۳۰ماه زینب نوروزی۵۰زنترومای سرشهید چمران فردوسسایر در حال اعزام به بیرجند با اتوبوس امبولانس
                     ۳۱ زهراصالح نژاد۳۷زنترومای کتف راست شهید چمران فردوسبستری در بخش تخصصی
                     ۳۲ زهراساداتحسینی۵۴زنامپوتاسیون دست راست و له شدگی انگشتان دست چپشهید چمران فردوسسایر در حال اعزام به بیرجند با اتوبوس امبولانس
                     ۳۳نرگسروزخون۳۹زنترومای پای چپشهید چمران فردوسبستری در بخش تخصصی
                     ۳۴ زهراگشت طالب۴۰زنترومای پای راستشهید چمران فردوسبستری در بخش تخصصی
                     ۳۵ دلبرهرمزی۴۱زنامپوتاسیون دست راستشهید چمران فردوسسایر در حال اعزام به بیرجند با اتوبوس امبولانس
                     ۳۶ پری ماهپالیده۳۹زنامپوتاسیون پای راست و ترومای صورتشهید چمران فردوسسایر در حال اعزام به بیرجند با اتوبوس امبولانس
                     ۳۷ ملکهکریمی۴۹زنM.Tفوت
                     ۳۸ شاه بی بی جلالی۵۳زن M.Tفوت
                      ۳۹فاطمه زهرافاتحی منش۵۹زن M.Tفوت
                      ۴۰ زریبرزگرزاده۵۳زن M.Tفوت
                      ۴۱شاه بی بی درودگر اصل۶۳زن M.Tفوت
                       ۴۲ زینبرضایی لار۵۶زن M.Tفوت
                       ۴۳ شوکت محمدپور۶۳زن M.Tفوت
                      ۴۴ گل جهان افتخاری۵۸زن M.Tفوت
                      ۴۵ جواهرهرمزی مقدم۵۶زن M.Tفوت

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.