امروز ۵ ام فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۷:۵۶ ق.ظ
راننده خودرو سواری بعداز تصادف با عابر پیاده از محل حادثه متواری شد.

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز بابل مرگ عابر پیاده در بابل

روز دو شنبه مورخ ۹۶.۱۱۰۲۲در ساعت ۱۸:۴۹ شب طی گزارش مردمی با مرکزسازمان اورژانس ۱۱۵بابل مبنی برتصادف خودرو سواری با عابر پیاده در جاده گنج افروز -هلیدشت جنب پایگاه اورژانس ۱۱۵ گزارش شد. پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز دیسپج اورژانس ۱۱۵بابل تکنسین های پایگاه هلیدشت را به محل حادثه اعزام کرد.تکنسین های اورژانس در کمترین مدت زماندرمحل حادثه حاضرشدند. در این حادثه متاسفانه عابرپیاده که یک زن حدودا ۶۴ساله بودبه علت شدت جراحات و خونریزی فاقد علائم حیاتی بود. و تلاش های تکنسین‌های اورژانس برای احیا ثمری نداشت. با این حال به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند. متاسفانه تلاش های کادر درمانی بیمارستان هم ثمری نداشت. در این حادثه راننده خودرو سواری بعداز تصادف با عابر پیاده از محل حادثه متواری شد.
سازمان اورژانس ۱۱۵بابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.