امروز ۲۷ ام تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱:۳۲ ق.ظ
۲۶۲بیمار یا مصدوم را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.

به گزارش روابط عمومی  وستاد اطاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز بابل :۵۶۹ ماموریت برای سازمان اورژانس ۱۱۵بابل در هفته گذشته

 

۵۶۹ ماموریت برای سازمان اورژانس ۱۱۵بابل در هفته گذشته

🚑به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس بابل : دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل عملکرد سازمان اورژانس بابل را در هفته گذشته را تشریح کرد :
سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خودبه غیر از حضور در ماموریت های استقرار وپوشش پزشکی در امتحانات کنکور سراسری، مانور ها، مسابقات ورزشی ، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی در ۲روز آخر هفته کلا ۵۶۹ماموریت انجام داده است که ۲۵۵ماموریت آن شهری و ۳۱۴ماموریت جاده ای بوده است؛

🚑 وی بیان داشت :از این تعداد ماموریت های که سازمان اورژانس بابل انجام داده است ۲۶۲بیمار یا مصدوم را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.

🚑وی با ذکراین نکته که میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان درهفته گذشته با توجه به شلوغی و جاده ها ی پرتردد، میانگین ماموریت های شهری ۷دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای ۱۱دقیقه بود ؛ در اینهفته گذشته  اخر هفته سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۱۳۷ماموریت تصادف انجام داده است، که از این تعداد ۳۸ تصادفی شهری بود و ۹۹تصادفی هم جاده ای بوده است و متاسفانه در تصادفات در این ۲ روز ۱کشته داشته است.
🚑رئیس سازمان اورژانس بابل بیان کرد:بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در این دو روز بود، ماموریت های قلبی با ۲۱مورد و ماموریت تنفسی با ۱۶مورد بوده است.در این ۲روز ۷۸موردمزاحمت تلفنی سازمان اورژانس
بابل داشته است.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.