امروز ۳۰ ام تیر ۱۳۹۸ ساعت ۳:۱۳ ب.ظ
۲۸۳۹ماموریت آن شهری و ۳۶۶۵ماموریت جاده ای بوده است؛

به گزارش روابط عومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورژانس کشوردر مرکز بابل: ۱۶۶۶ مصدوم تصادفی سازمان اورژانس ۱۱۵بابل در ۳ ماه اول سال

 

🚑به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس بابل : دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل عملکرد سازمان اورژانس بابل را در ۳ماه اول سال را تشریح کرد :

🚑سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خودبه غیر از حضور در ماموریت های استقرار وپوشش پزشکی در امتحانات کنکور سراسری، مانور ها، مسابقات ورزشی ، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی در ۳ماه اول سال ۱۳۹۸ کلا ۶۵۰۴ماموریت انجام داده است که ۲۸۳۹ماموریت آن شهری و ۳۶۶۵ماموریت جاده ای بوده است؛

🚑 وی بیان داشت :از این تعداد ماموریت های که سازمان اورژانس بابل انجام داده است۳۳۰۸ بیمار یا مصدوم را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.

🚑وی با ذکراین نکته که میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان دراین ۳ماه اول سال با توجه به شلوغی و جاده ها ی پرتردد، میانگین ماموریت های شهری ۶:۳۰دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای ۱۲دقیقه بود ؛ در این ۳ماه سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۱۶۶۶ماموریت تصادف انجام داده است، که از این تعداد ۶۰۹ تصادفی شهری بود و ۱۰۵۷تصادفی هم جاده ای بوده است و متاسفانه در در در این تصادفات ۷کشته داشته است.

🚑رئیس سازمان اورژانس بابل بیان کرد:بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در این ۳ماه بوده است، ماموریت های قلبی با ۳۱۵مورد و ماموریت تنفسی با ۱۷۹مورد بوده است.در این ۳ماه ۱۰۹۸مورد مزاحمت تلفنی سازمان اورژانس بابل داشته است. و همچنین ۱۶۵ مورد هم مشاوره پزشکی تلفنی داشت.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.