امروز ۲۹ ام بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۹ ب.ظ
7787تماس با مرکز سازمان اورژانس 115بابل گرفته شده است

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطاع رسانی سازمان اورژانس کشوردر مرکز بابل،۱۷۰۱ماموریت سازمان اورژانس ۱۱۵بابل دربهمن ماه سال۹۶

سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خودبه غیر از حضور در ماموریت های استقرار وپوشش پزشکی در مسابقات ورزشی ، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی و دربهمن ماه امسال کلا ۱۷۰۱ماموریت انجام داده است که ۷۸۴ماموریت آن شهری ۹۰۰ ماموریت جاده ای و ۱۷ماموریت بین مراکز بوده است. میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان دربهمن ماه سال جاری شهری ۶دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای ۷دقیقه بود. در این ماه کلا سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۳۷۲ماموریت تصادف انجام داده است. همچنین ۷۳۱بیماریا مصدومان را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های اورزانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های قلبی با ۷۱مورد و ماموریت تنفسی با ۵۴مورد و ماموریت مسمومیت با ۵۱۵ مورد بوده است.در این این ماه ۷۷۸۷تماس با مرکز سازمان اورژانس ۱۱۵بابل گرفته شده است که ۶۷۶۴مورد منجر به اعزام آمبولانس شده است و ۴۰۸تماس مزاحمت تلفنی بوده و ۷۵مورد هم مشاوره پزشکی بوده و۵۴۰۳تماس هم سایر بوده است.در ین مدت هم ۴ماموریت CPRموفق داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.