امروز ۲۴ ام شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۴:۲۹ ب.ظ
دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل عملکرد سازمان اورژانس بابل را در ۴۸ ساعته گذشته را تشریح کرد :

به گزارش روابط عمومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل :۱۸۳ماموریت برای سازمان اورژانس ۱۱۵بابل در ۲روز اخرهفته

 

🚑به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس بابل : دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل عملکرد سازمان اورژانس بابل را در ۴۸ ساعته گذشته را تشریح کرد :
سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خودبه غیر از حضور در ماموریت های استقرار وپوشش مانور ها، مسابقات ورزشی ، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی در ۲روز آخر هفته کلا ۱۸۳ماموریت انجام داده است که ۷۴ماموریت آن شهری و ۱۰۹ماموریت جاده ای بوده است؛

🚑 وی بیان داشت :از این تعداد ماموریت های که سازمان اورژانس بابل انجام داده است۹۳ بیمار یا مصدوم را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.

🚑وی با ذکراین نکته که میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان دراین ۲روز با توجه به شلوغی و جاده ها ی پرتردد، میانگین ماموریت های شهری ۸دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای ۱۵دقیقه بود ؛ در این ۲روز اخر هفته سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۶۶ماموریت تصادف انجام داده است، که از این تعداد ۱۰ تصادفی شهری بود و ۵۶تصادفی هم جاده ای بوده است

🚑رئیس سازمان اورژانس بابل بیان کرد:بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در این دو روز بود، ماموریت های قلبی با ۸مورد و ماموریت تنفسی با ۴مورد بوده است.در این ۲روز ۲۶موردمزاحمت تلفنی سازمان اورژانس
بابل داشته است.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.