امروز ۳۰ ام بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۴ ق.ظ
سازمان اورژانس 115 بابل 160ماموریت تصادف انجام داده است.

به گزارش روابط عمومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل،۵۲۳ماموریت سازمان اورژانس ۱۱۵بابل در طرح امداد نوروز تابه امروز

سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در طرح امداد نو روز یکه با ۶ایستگاه سلامت و۱۲پایگاه فعال و ۱دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۸۸پرسنل در طح امداد نوروز برایی از ۹۶٫۱۲٫۲۵تا ۹۷٫۰۱٫۰۳کلا ۵۲۳ماموریت انجام داده است.که۲۰۹ماموریت آن شهری ۳۰۱ ماموریت جاده ای و ۴ماموریت بین مراکز و ۹ماوریت هم ایستگاه سلامت بوده است. میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان درطرح امداد نوروزی امسال شهری ۵:۰۸دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای ۷:۱۳دقیقه بود. در این مدت سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۱۶۰ماموریت تصادف انجام داده است. همچنین ۲۵۹بیماریا مصدومان را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های اورزانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های قلبی با ۲۹مورد و سقوط ۲۰ماموریت تنفسی با ۱۳مورد و ماموریت مسمومیت با ۷مورد بوده است.

 

انتهاییام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.