امروز ۱ ام اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱:۳۶ ب.ظ
در این طرح کلا با سازمان اورژانس 115 بابل 7150تماس با مرکز اورژانس گرفته شده است

به گزارش روابط عمومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل۱۴۸۷ماموریت سازمان اورژانس ۱۱۵بابل در طرح امداد نوروز

سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در طرح امداد نوروز ی که با ۶ایستگاه سلامت و۱۲پایگاه فعال و ۱دستگاه اتوبوس آمبولانس و۲۰دستگاه آمبولانس و ۸۸پرسنل در طرح امداد نوروزی از ۹۶٫۱۲٫۲۵تا۹۷٫۰۱٫۱۷کلا ۱۴۸۷ماموریت انجام داده است.که۶۲۵ماموریت آن شهری ۸۲۱ماموریت جاده ای و ۱۳ماموریت بین مراکز و ۲۸ماموریت هم ایستگاه سلامت بوده است. میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان درطرح امداد نوروزی امسال شهری۶دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای ۷دقیقه بود. در این مدت سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۴۰۹ماموریت تصادف انجام داده است. همچنین ۷۰۶بیماریا مصدومان را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های اورزانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های سقوط از سطح هم تراز و غیرهم تراز۶۶موردو قلبی با ۶۳مورد و ماموریت تنفسی با ۳۸مورد و ماموریت مسمومیت با ۱۹۱۵مورد بوده است. در این طرح کلا ماموریت های که سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل انجام داده است. ۱۰۷۸ماموریت غیر تصادفی بوده است.در این طرح کلا با سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۷۱۵۰تماس با مرکز اورژانس گرفته شده است . که ۵۸۴۴تماس منجر اعزام به آمبولانس شده و ۵۷۵تماس مزاحمت تلفنی بوده و ۱۳۱مورد مشاوره بوده و ۶۰۰مورد هم سایر بوده است . همچنین در این طرح ۳CPRموفق داشته است.

 

انتهای پیام//

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.