امروز ۱ ام اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۱ ب.ظ
815ماموریت آن شهری 9820 ماموریت جاده ای و 30ماموریت بین مراکز بوده است.

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطاع رسانی سازمان اورژانس کشوردر مرکز بابل ،۱۸۲۷ماموریت سازمان اورژانس ۱۱۵بابل دراسفند ماه سال۹۶

سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خودبه غیر از حضور در ماموریت های استقرار وپوشش پزشکی در مسابقات ورزشی ، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی و دربهمن ماه امسال کلا ۱۸۲۷ماموریت انجام داده است که ۸۱۵ماموریت آن شهری ۹۸۲۰ ماموریت جاده ای و ۳۰ماموریت بین مراکز بوده است. میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان دراسفند ماه سال جاری شهری ۶دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای ۷دقیقه بود. در این ماه کلا سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۴۸۰ماموریت تصادف انجام داده است. همچنین ۸۴۳بیماریا مصدومان را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های اورزانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های قلبی با ۶۵مورد و ماموریت تنفسی با ۵۵مورد و ماموریت مسمومیت با ۴۱مورد بوده است.در این این ماه ۸۵۱۸تماس با مرکز سازمان اورژانس ۱۱۵بابل گرفته شده است که ۷۳۰۸مورد منجر به اعزام آمبولانس شده است و ۵۳۰تماس مزاحمت تلفنی بوده و ۹۰مورد هم مشاوره پزشکی بوده و۵۹۰تماس هم سایر بوده است.در ین مدت هم ۳ماموریت CPRموفق داشته است.

 

انتهایپیام//

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.