امروز ۵ ام اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۷ ق.ظ
9666ماموریت آن شهری 10844ماموریت جاده ای و 297ماموریت بین مراکز بوده است.

به گزارش روابط عمومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز بابل ،۲۰۸۰۷ماموریت سازمان اورژانس ۱۱۵بابل سال۹۶

سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خودبه غیر از حضور در ماموریت های استقرار وپوشش پزشکی در مسابقات ورزشی ، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی و درسال ماه ۹۶ کلا ۲۰۸۰۷ماموریت انجام داده است که ۹۶۶۶ماموریت آن شهری ۱۰۸۴۴ماموریت جاده ای و ۲۹۷ماموریت بین مراکز بوده است. میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان درسال گذشته شهری ۶دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای۸دقیقه بود. در سال۹۶ کلا سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۵۷۰۵ماموریت تصادف انجام داده است. همچنین ۱۰۰۴۴بیماریا مصدومان را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های اورزانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های قلبی با ۹۹۱مورد و ماموریت تنفسی با ۶۰۴مورد و ماموریت مسمومیت با ۳۶۱مورد بوده است.در سال گذشته کلا ۹۶۹۵۱تماس با مرکز سازمان اورژانس ۱۱۵بابل گرفته شده است که ۸۳۲۲۸مورد منجر به اعزام آمبولانس شد و ۴۸۸۳مورد هم مزاحم تلفنی بوده و ۱۰۴۲مورد هم مشاوره بود و ۷۷۹۸موردهم سایر بوده است.در ین مدت هم ۲۶ماموریت CPRموفق داشته است.

 

انتهای پیام//

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.