امروز ۲۴ ام شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۶:۴۳ ب.ظ
اسامی مصدومین زمین لرزه کرمانشاه اعزامی به همدان ( تا 25 آبان )
۱ ماهان شیخ فیضی ۱۴  مجتمع امام خمینی
۲ شیوا قنبری ۱۹ مجتمع امام خمینی
۳ رحمت فتاحی ۶۰ مجتمع امام خمینی
۴ اسحاق صادقی ۴۵ مجتمع امام خمینی
۵ ایمان زارعی ۲۲ مجتمع امام خمینی
۶ اختر مجهودیان ۴۷ مجتمع امام خمینی
۷ بلال کالانی ۳ مجتمع امام خمینی
۸ فرهاد پوهنگ ۳۰ مجتمع امام خمینی
۹ خاور فاخر ۸۰ مجتمع امام خمینی
۱۰ سوسن اسبری ۳۰ مجتمع امام خمینی
۱۱ توران همتی ۴۱ مجتمع امام خمینی
۱۲ مروت عزیزی ۸۰ مجتمع امام خمینی
۱۳ ایوب صفوری ۲۷ مجتمع امام خمینی
۱۴ سهیلا کرمی ۲۷ مجتمع امام خمینی
۱۵ حمید اسماعیلی ۸۹ مجتمع امام خمینی
۱۶ الماس محمدی ۷۳ مجتمع امام خمینی
۱۷ بهزاد غلامیان ۳۸ مجتمع امام خمینی
۱۸ شکوفه عزیزخانی ۱۹ مجتمع امام خمینی
۱۹ حشمت حشمتی ۵۷ مجتمع امام خمینی
۲۰ مهدی احمدی ۲۳ مجتمع امام خمینی
۲۱ زینت مرادی ۶۶ مجتمع امام خمینی
۲۲ شهلا الیاسی ۲۲ مجتمع امام خمینی
۲۳ سارا الیاسی ۳۲ مجتمع امام خمینی
۲۴ جهانگیر سلیمانی ۳۸ مجتمع امام خمینی
۲۵ طوبی قادری ۵۰ مجتمع امام خمینی
۲۶ کاکا عزیز ولی پناه ۳۲ مجتمع امام خمینی
۲۷ هانیه عباسی ۱۳ مجتمع امام خمینی
۲۸ شهناز محمدیان ۴۵ مجتمع امام خمینی
۲۹ جمشید یاری ۴۴ مجتمع امام خمینی
۳۰ نوشین محمدی ۲۲ مجتمع امام خمینی
۳۱ آذر آزادی ۴۰ مجتمع امام خمینی
۳۲ مهدی منصوری ۵ مجتمع امام خمینی
۱ پروانه خسروی ۴۷ شریعتی
۲ فاطمه عباسی (فرزند خسروی) ۱۶ شریعتی
۳ عایشه کریمی ۴۷ شریعتی
۴ شیما مرادیان ۲۷ شریعتی
۵ ناهید صفری ۲۳ شریعتی
۶ زهرا کرمی ۲۳ شریعتی
۷ نرکس صفری ۳۰ شریعتی
۸ علی اشرف فرخ نیا ۶۳ شریعتی
۹ احمد احمدی ۹ شریعتی
۱۰ طوبی احمدی ۵۷ شریعتی
۱۱ امیر محمد رکاب ۲۱ شریعتی
۱۲ مینا عظیمی ۶۰ شریعتی
۱۳ مرادعلی فلاح ۶۲ شریعتی
۱۴ کبری قنبری ۲۸ شریعتی
۱۵ حسین سروری ۳۱ شریعتی
۱۶ هما رستمی ۴۲ شریعتی
۱۷ سجاد یاری ۲۷ شریعتی
۱۸ فریماه رستمی ۳۴ شریعتی
۱ ملوس سلیمی ۳۵ سینا
۲ فریده ملک خطابی ۴۴ سینا
۳ کژال نیریزی ۲۵ سینا
۴ اسدالله عزیزی ۷۰ سینا
۵ امید آقا ویسی ۱۴ سینا
۶ عبدالله جاسمیان ۲۸ سینا
۷ معصومه پالانی ۴۸ سینا
۸ علی غلامی ۳۵ سینا
۹ میثم تبریزی ۲۵ سینا
۱۰ بهمن طائی شهر ۳۹ سینا
۱۱ فاطمه آزادی ۲۰ سینا
۱۲ شیر علی لطفی پور ۸۵ سینا
۱۳ فریده احمدی ۲۷ سینا
۱۴ احمد ناصری ۸۶ سینا
۱۵ طوبی نوری ۶۷ سینا
۱۶ خدیجه فاروقی ۲۷ سینا
۱ ناصر آستری ۱۲ مرکز طبی
۱ اقبال کمری ۶۲ لقمان
۲ نوید کمری ۱۶ لقمان
۳ لیلا رستمی ۲۵ لقمان
۴ بیژن ملکی ۲۶ لقمان
۵ فهیمه صفری ۴۸ لقمان
۶ عزیز ارغوان پور ۵۳ لقمان
۷ زهرا منصوری ۳۰ لقمان
۸ اسداله صادقی ۴۲ لقمان
۹ کتان کرمی ۵۰ لقمان
۱۰ ساغر کمری ۷ لقمان
۱ ژیلا نامی ۳۷ طالقانی
۲ حمیرا نظامی ۲۸ طالقانی
۱ علی عباسی ۳۰ بقیه اله
۲ بابا مراد  خوش صحبت ۸۰ بقیه اله
۳ حسن ظهرابی ۳۷ بقیه اله
۴ مهراب سلیمانی ۲۲ بقیه اله
۵ جمال رضایی ۲۱ بقیه اله
۶ جوهر نظری ۲۴ بقیه اله
۷ محمد اسپری ۳۵ بقیه اله
۸ کشمندکرمی ۲۸ بقیه اله
۹ علی احمد رنجبر ۶۰ بقیه اله
۱۰ رابعه پالانی ۴۲ بقیه اله
۱۱ کافی  اویسی ۳۸ بقیه اله
۱۲ مریم عبدی ۴۲ بقیه اله
۱۳ اختر پالانی ۵۱ بقیه اله
۱۴ دلبرعباسی ۷۰ بقیه اله
۱۵ هایده عباسی ۲۵ بقیه اله
۱۶ پریسا کرمی ۲۶ بقیه اله
۱۷ گوهرتاج اسب بری ۷۰ بقیه اله
۱۸ نسرین حاتمی ۳۵ بقیه اله
۱۹ آرش مرادی ۱۲ بقیه اله
۱ حسین زاد ملک ۸۰ بعثت
۲ ملک میرزایی ۳۵ بعثت
۳ فاطمه محمدی ۱۹ بعثت
۴ جهانگیر دارابی ۶۷ بعثت
۵ اکبردارابی ۴۶ بعثت
۶ نسرین دخدار ۳۸ بعثت
۷ سجاد  خوی ۳۳ بعثت
۸ اردشیر حیدری ۵۵ بعثت
۹ سمیه   حسنی ۳۳ بعثت
۱۰ کامران  رشیدی ۴۰ بعثت
۱۱ صغری  نجفی ۶۵ بعثت
۱۲ کیومرث با پیری ۳۸ بعثت
۱۳ کرم رضا فخری ۴۶ بعثت
۱۴ اکبر کرمی ۲۸ بعثت
۱۵ آزاد سهرابی ۲۳ بعثت
۱۶ امیر فتاحی ۲۱ بعثت
۱۷ علی اصغر عبدی ۸۱ بعثت
۱۸ جمیله مجید زاده ۲۷ بعثت
۱۹ فرشته محمدی ۴۳ بعثت
۲۰ غزال اسماعیلی ۸۳ بعثت
۲۱ لیلا رضایی ۲۴ بعثت
۲۲ ملیحه ابراهیمی ۷۵ بعثت
۲۳ خلاصه مولایی ۵۷ بعثت
۲۴ شهلا علی ولدی ۲۶ بعثت
۲۵ احترام عزیزی ۲۸ بعثت
۲۶ مریم حاتمی ۲۳ بعثت
۲۷ شهلا یاری ۲۵ بعثت
۲۸ مجید ویسی ۴۰ بعثت
۲۹ پریوش میرزایی ۷۵ بعثت
۳۰ رشید شفیعی ۷۰ بعثت
۳۱ فیزوزه پناهنده ۳۸ بعثت
۳۲ مریم بابایی ۲۵ بعثت
۳۳ ناهید حاتمی راد ۳۳ بعثت
۳۴ دلبر حسنی ۵۰ بعثت
۳۵ فروز لطفی پور ۴۵ بعثت
۳۶ منیژه  رستمی ۶۰ بعثت
۳۷ یوسف رضائی ۵۷ بعثت
۳۸ اسکندر  مرادی ۵۶ بعثت
۳۹ نادر  الماسی ۲۱ بعثت
۴۰ منصور  گنجی ۵۶ بعثت
۴۱ شهره  الماسی ۱۸ بعثت
۴۲ پرستو  نادری پور ۲۲ بعثت
۴۳ جمینه الیاسی ۶۰ بعثت
۱ بهادر عزیزی ۳۵ امام حسین(ع)
۲ نسرین پالانی ۲۸ امام حسین(ع)
۳ خوشین  مرادی ۳۵ امام حسین(ع)
۴ زهرا نظری ۱۷ امام حسین(ع)
۵ امید قادری ۳۴ امام حسین(ع)
۶ عصمت یاوری ۳۰ امام حسین(ع)
۷ فهیمه خدادادی ۴۳ امام حسین(ع)
۸ سوریه عزیزی ۳۴ امام حسین(ع)
۹ مصیب چهارگانه ۲۱ امام حسین(ع)
۱۰ جهانبخش دشت ده ۵۶ امام حسین(ع)
۱۱ صابر آفرین ۵۳ امام حسین(ع)
۱۲ راضیه رستمی ۳۰ امام حسین(ع)
۱۳ گوهر کریمی ۵۸ امام حسین(ع)
۱۴ فائزه مرادی ۲۶ امام حسین(ع)
۱۵ فرزانه الیاسی ۳۱ امام حسین(ع)
۱۶ فریده گل عنبری ۳۱ امام حسین(ع)
۱۷ مریم مجیدی ۶۰ امام حسین(ع)
۱۸ مصطفی فرجی ۲۳ امام حسین(ع)
۱۹ محمدعلی ایراندوست ۷۵ امام حسین(ع)
۲۰ شهاب سعادتمند ۲۳ امام حسین(ع)
۲۱ نگین سلطانی ۲۰ امام حسین(ع)
۲۲ مریم نظری ۳۱ امام حسین(ع)
۲۳ فرهاد ایراندوست ۲۰ امام حسین(ع)
۲۴ شایان مهین تبار ۱۶ امام حسین(ع)
۱ بهروز خاموشی ۵۲ فیاض بخش
۱ کاوه نیازی ۳۶ هفتم تیر
۲ صلاح اعظمی ۳۰ هفتم تیر
۳ پرستو پالانی جافی ۲۸ هفتم تیر
۴ رضا حسینی ۲۹ هفتم تیر
۵ قباد اسپری ۴۵ هفتم تیر
۶ یوسف تاری ۲۷ هفتم تیر
۷ یدالله الماسی ۷۹ هفتم تیر
۸ فاطمه نجفی ۲۹ هفتم تیر
۹ عبدا.. تاشک ۵۸ هفتم تیر
۱ تارا سیفوری ۱۰ میلاد
۲ نامدار جوان سیدی ۴۰ میلاد
۳ مبینا کرم پور ۱۴ میلاد
۴ مرضیه الیاسی ۳۸ میلاد
۵ علی سیاه کمرهای ۳۰ میلاد
۶ نسرین مرادیان ۲۶ میلاد
۷ منوچهر عظیمی زاده ۶۲ میلاد
۸ قهرمان الماسی ۴۴ میلاد
۹ تحفه اعظمی ۶۳ میلاد
۱۰ خدا مرادپیری ۴۳ میلاد
۱۱ فانوس مراد بیگی ۶۰ میلاد
۱۲ نیمتاج خلیفه ملک ۳۸ میلاد
۱۳ محمد اقایی نیا ۲۶ میلاد
۱۴ لیلا پوچالی ۲۸ میلاد
۱۵ شهین پیر مرادی ۱۳ میلاد
۱۶ فاطمه کرم زاده ۳۹ میلاد
۱۷ سودابه اسماعیلی ۲۳ میلاد
۱۸ عزت فرامرزی ۴۰ میلاد
۱۹ کیقباد مرادی ۵۲ میلاد
۲۰ نرگس مرادی ۷۲ میلاد
۲۱ پروین میرزایی ۳۴ میلاد
۲۲ علیشاه پرندی ۶۷ میلاد
۱ کیهان محبی ۲۸ رسول اکرم
۲ گیسا منصوره ۳۳ رسول اکرم
۳ محمد کنعانی ۵۵ رسول اکرم
۴ زینت احمدی ۳۷ رسول اکرم
۱ نازنین دارابی ۱۳ فیروزگر
۲ فرشته قاری ۳۳ فیروزگر
۳ حسین احمدی ۴۶ فیروزگر
۴ فرخنده اللهیاری ۵۵ فیروزگر
۵ هیرو الیاسی ۱۸ فیروزگر
۶ زلیخا محمدی ۲۵ فیروزگر
۷ شیوا نظری ۳۱ فیروزگر
۸ عیسی محمدزاده ۱۶ فیروزگر
۹ آمنه ویسی ۴۵ فیروزگر
۱۰ شقایق طهماسبی ۱۱ فیروزگر
۱۱ سینا عزیزی ۱۸ فیروزگر
۱۲ شبنم مرادی ۱۹ فیروزگر
۱۳ زهره رضایی ۲۴ فیروزگر
۱۴ پری میرزایی ۳۵ فیروزگر
۱۵ پروانه رحمانی فیروزگر

 

3 پاسخ به “اسامی مصدومین زمین لرزه کرمانشاه اعزامی به تهران ( تا ۲۵ آبان )”

  1. ایوان گفت:

    اسامی جدید درج نشده و مجروح ما نیست توی لیست . شب گذشته یعنی شب بیست و دوم اعزام شده.

  2. ایوان گفت:

    نام مجروح ما توی لسیت نیست . شب گذشته اعزام شده به تهران . لطفا لیست رو به روز کنید ما نگران و بین بیمارستانها سرگردانیم.

  3. ناشناس گفت:

    ممنون از اطلاع رسانیتون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.