امروز ۳۰ ام مهر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۴۲ ق.ظ
اسامی مصدومین زمین لرزه کرمانشاه اعزامی به همدان ( تا 25 آبان )

.

۱ فرید سلیمانی ۲۰ شهید مدنی
۲ دانیال طاهری نژاد ۸۰ شهید مدنی
۳ برومند اتش میثم بیگی ۴۶ شهید مدنی
۴ صورت سید مرادی ۵۲ شهید مدنی
۵ شاه زنان گودرزی ۵۵ شهید مدنی
۶ مروارید ازاری ۲۶ شهید مدنی
۷ علی کرم سلیمانی ۵۵ شهید مدنی
۸ شاپور زمانی ۴۸ شهید مدنی
۹ فریده کافی ۱۸ شهید مدنی
۱۰ عبدالله صیغوری ۳۸ شهید مدنی
۱۱ عثمان احمدی ۳۰ شهید مدنی
۱۲ جلال کاکا مرادی ۴۷ شهید مدنی
۱۳ پرویز فتحی ۲۸ شهید مدنی
۱۴ مهرنوش سلیمانی ۴۶ شهید مدنی
۱۵ سیامک نظری ۳۷ شهید مدنی
۱۶ فاطمه نظری ۸۰ شهید مدنی
۱۷ سارا سروری ۲۵ شهید مدنی
۱۸ بهجت خسروی ۵۲ شهید مدنی
۱۹ ارزو الهامی ۲۶ شهید مدنی
۲۰ تینا اینده بین ۵ شهید مدنی
۲۱ سینا اینده بین ۴ شهید مدنی
۲۲ دولت  نادر منشی ۷۰ شهید مدنی
۲۳ چنور کرمی ۵ شهید مدنی
۲۴ هما علی مرادی ۳۱ شهید مدنی
۲۵ عارف اینده بین ۳۰ شهید مدنی
۲۶ سعید جامع ۳۴ شهید مدنی
۲۷ گوهر کریمی ۵۶ شهید مدنی
۲۸ کبری احمدی ۲۸ شهید مدنی
۲۹ پروین احمدی ۲۷ شهید مدنی
۳۰ تهمبنه سروری ۸۶ شهید مدنی
۳۱ صدیق رستمی ۱۴ شهید مدنی
۳۲ هادی رستمی ۱۸ شهید مدنی
۳۳ امیر الله بابا مرادی ۴۳ شهید مدنی
۳۴ هادی صادقی ۴۴ شهید مدنی
۳۵ امیر علی قاسمی ۴۵ شهید مدنی
۳۶ میثم الیاسی ۴۶ شهید مدنی
۳۷ حسین رضایی ۴۸ شهید مدنی
۳۸ نصرت ریز بندی ۵۰ شهید مدنی
۳۹ مریم جوانمردی ۲۵ شهید مدنی
۴۰ فاطمه امیری فرد ۳۳ شهید مدنی
۴۱ لیلا کرمی ۳۰ شهید مدنی
۴۲ فاطمه پورکن ۵۰ شهید مدنی
۴۳ ریجاب مینایی ۲۲ شهید مدنی
۴۴ سهیلا مهر ایین ۶۳ شهید مدنی
۴۵ سیران نوروززاده ۶۳ شهید مدنی

 

۱ مینا قنبری ۳۵ امام علی
۲ جوانمیر مرادی ۶۲ امام علی
۳ امین اتش بیگی ۸۰ امام علی
۴ محسن ارمند ۲۹ امام علی
۵ محمد امین بهرامی ۱۱ امام علی
۶ شاه مراد رضایی ۶۶ امام علی
۷ محمد کاکایی ۲ امام علی

 

۱ بدری تیموری ۵۰ البرز
۲ سلیمان یوسفی ۲۶ البرز
۳ سیروس محمودی ۲۶ البرز
۴ ایزد صفوی ۸۰ البرز
۵ سمیرا طهماسبی پور ۲۲ البرز
۶ فاطمه سلیمانی ۶۵ البرز
۷ ماهر قنبری ۴ البرز
۸ میکاییل انصار زاده ۸ البرز
۹ عصمت کسانی پور ۲۶ البرز
۱۰ فرزانه نظری ۲۵ البرز
۱۱ پیمان قنبری ۲۱ البرز
۱۲ صابر انصاری زاده ۳۵ البرز
۱۴ نسرین طهماسبی پور ۳۰ البرز

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.