امروز ۲۸ ام اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱:۲۷ ق.ظ
مسمومیت 20 نفر پس از صرف غذای مراسم عروسی در شهر خواف

به گزارش مرکز عملیات و هدایت بحران سازمان اورژانس کشور ، در ساعت ۲۳ مورخ ۹ آذر ۲۰ نفر به دلیل مصرف غذا در مراسم عروسی در شهر خواف – استان خراسان رضوی به بیمارستان ۲۲ بهمن این شهر مراجعه نمودند.

از مجموع ۲۰ مسموم این حادثه ۱۵ نفر درمان و از مرکز درمانی فوق ترخیص گردیدند و ۵ نفر (۱ نفر در بخش مراقبت های ویژه – ۴ نفر در سایر بخش های تخصصی) تحت نظر می باشند.

اسامی مسمومین :

ردیفنامنام خانوادگیسنجنسنوع جراحتمرکز درمانیوضعیت
۱عبد الطیفحمیدی۲۲مردمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافبستری در بخش تخصصی
۲مریمگلی۱۷مردمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافبستری در بخش تخصصی
۳مرضیهجواهری۲۱زنمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافبستری در بخش تخصصی
۴فاطمهوجدانی۶۸زنمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافبستری در ICU
۵وحیدگل۵مردمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافبستری در بخش تخصصی
۶عباسجواهر مهرابادی۴مردمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافبستری در بخش تخصصی
۷محسنجواهر۲۱مردمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافدرمان سرپایی و ترخیص
۸امنهحمیدی۲۸زنمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافدرمان سرپایی و ترخیص
۹عارفهحمیدی۱۱زنمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافدرمان سرپایی و ترخیص
۱۰دل افروزگل۵۸زنمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافدرمان سرپایی و ترخیص
۱۱لطیفهمهرابادی۲۸زنمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافدرمان سرپایی و ترخیص
۱۲الهامحمیدی۲۸زنمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافدرمان سرپایی و ترخیص
۱۳جلیلنیکو مهرابادی۵۰زنمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافدرمان سرپایی و ترخیص
۱۴میناپورخواجه۵زنمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافدرمان سرپایی و ترخیص
۱۵احمدقریب۳۴مردمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافدرمان سرپایی و ترخیص
۱۶حلیمهحمیدی۴۶زنمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافدرمان سرپایی و ترخیص
۱۷یاسمنجواهری۱۱زنمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافدرمان سرپایی و ترخیص
۱۸محمدجواهری۲۱مردمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافدرمان سرپایی و ترخیص
۱۹رحیمهعاقل مهرابادی۷۵زنمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافدرمان سرپایی و ترخیص
۲۰بلقیسحمیدی۵۴زنمسمومیت غذایی۲۲ بهمن خوافدرمان سرپایی و ترخیص

پیام در حال تکمیل/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.