امروز ۲ ام خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۷:۱۶ ب.ظ

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشوردر مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران   در ساعت ۱۴:۴۵ امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت خبر این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اعلام شد و بلافاصله آمبولانسهای پایگاههای اورژانس ولوجا و سورک… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطلاع رسانی سازمان اورژآنس کشور در مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر یحیی صالح طبری به مناسبت هفته بین المللی ایمنی راهها با اعلام این مطلب گفت: امنیت راه و ترافیک، یکی از حوزه های مهم… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی وستاد اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران   در ساعت ۵:۲۹ بامداد امروز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت خبر این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اعلام شد و آمبولانسهای پایگاههای اورژانس فلسطین،وفاییان و اسماعیلی… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران   در ساعت ۲۳:۲۵ شب گذشته یکشنبه،۱۵ اردیبهشت خبر این حادثه به مرکز پیام اورژانس آمل اعلام شدو بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس آمل ۲ به… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی وستاد اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور درمرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساعت ۹ امروز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت خبر این حادثه به مرکز پیام اورژانس غرب استان مازندران اعلام شد و بلافاصله آمبولانسهای پایگاههای اورژانس دونا ،… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی وستاد اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشوردر در مرکز فوریت های پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساعت هفت و ۲۳ دقیقه امروز دوشنبه ۹ اردیبهشت خبر این حادثه به مرکز پیام اورژانس غرب استان مازندران اعلام شد و بلافاصله آمبولانس… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساعت ۱۱:۴۲ امروز سه شنبه ۳ اردیبهشت خبر این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اعلام شد و بلافاصله آمبولانسهای پایگاههای اورژانس بابلسر۱ و… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران   در ساعت ۲۰:۰۸ امروز ۲اردیبهشت بعد از اعلام این خبر به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران آمبولانسهای پایگاههای اورژانس ارطه و راهبند و فرهنگ به… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران   در ساعت ۱:۰۶بامداد امروز یکشنبه ۱ اردیبهشت به دنبال اعلام مسمومیت با مونوکسید کربن در کلاردشت به مرکز پیام اورژانس غرب‌ استان مازندران بلافاصله… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی وستاد اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشوردر مرکز فوریت های پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران   در ساعت ۲۱:۵۳ روز شنبه ۳۱ فروردین، خبر این حادثه به مرکز پیام اورژانس شرق استان مازندران اعلام شد. این حادثه در اثر انحراف و… در ادامه بخوانید

ادامه