امروز ۱ ام مهر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۱۵ ق.ظ

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطاع رسانی سازمان اوژانس کشور در مرکز بابل :آموزش کمکهای اولیه برای دانش آموزان ومربیان و معلمان در مدارس  بابل واحد آموزش سازمان اورژانس پیش بیمارستانی (اورژانس ۱۱۵) کلاسهای آموزش کمکهای اولیه برای معلمان و مربیان مدارس دولتی و… در ادامه بخوانید

ادامه