امروز ۱۵ ام فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۵:۲۱ ق.ظ

برای مطرح کردن هرگونه سوال، پیشنهاد یا گزارش فعالیت های اورژانس کشور، شما می توانید از طریق فرم زیر با رییس سازمان اورژانس کشور، آقای دکتر پیرحسین کولیوند در ارتباط بوده و مستقیم موارد خود را به ایشان مطرح نمایید.

ارتباط با رییس سازمان اورژانس کشور