همچنین دو ساعت بعد از اولین حادثه ، در ساعت ۱۱ صبح،در اثر  تصادف سه دستگاه خودروی پراید، پژو و وانت در ۵ کیلومتری جاده صائین به سمت تبریز چهار نفر مصدوم شدند که دوباره با توجه به وضعیت مصدومان ، بالگرد اورژانس هوایی به پرواز در آمده و به محل حادثه اعزام شد و سه نفر از مصدومان را به بیمارستان فاطمی اردبیل منتقل نمود و یک نفر مصدوم نیز با آمبولانس پایگاه صائین به بیمارستان فاطمی اردبیل اعزام شد.