بازدید نماینده وزیر بهداشت از مناطق زلزله در آذربایجان شرقى

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ صبح امروز (جمعه) دکتر کولیوند نماينده وزير بهداشت و دکتر نوری معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس كشور جهت بازديد از مناطق زلزله زده ، بيمارستان ها ، مراكز بهداشت ، خدمات بهداشت و روند درمان مصدومان زلزله در آذربايجان شرقى عازم اين استان شدند.

دكتر كوليوند در اين بازديد از مناطق زلزله زده آذربايجان شرقى ، بيمارستان بركت امام خمينى (ره) در شهرستان ميانه ، مركز بهداشت و مناطق تخريب شده در روستاى ورنكش بازديد و از نزديك روند درمان مصدومان را پيگيرى كرد.

آخرين وضعيت مصدومان زلزله در آذربايجان شرقى

رئيس سازمان اورژانس كشور از آخرين جزئيات روند درمان مصدومان زلزله در استان آذربايجان شرقى گفت: مصدومان بدون اينكه عارضه دار شوند توسط پرسنل اورژانس ١١٥ انتقال و در مراكز درمانى تحت مراقبت درمانى قرار گرفتند.

وى اظهار داشت: از ٥٣٠ مصدوم مراجعه كننده به مراكز درمانى در ميانه و سراب ٢٨ نفر بسترى ، مابقى مصدومان نيز بعد از درمان مرخص و ٢ مصدوم نيز جهت ادامه روند درمان با بالگرد اورژانس هوايى به بيمارستان هاى تبريز انتقال داده شدند.

رئيس سازمان اورژانس كشور افزود: وضعيت بهداشت و درمان در مناطق زلزله زده به صورت پايدار است و متخصصين بهداشت و مديريت بيمارى هاى واگير نيز جهت پيشگيرى از بيمارى هاى واگيردار در مناطق حضور دارند.