امروز ۲۳ ام آبان ۱۳۹۸ ساعت ۴:۵۷ ق.ظ
940ماموریت آن شهری 1210ماموریت جاده ای و 23ماموریت بین مراکز بوده است
image_print

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل:ماموریت های اورژانس ۱۱۵بابل از مرز۲۰۰۰در ماه گذشت.

 

سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خودبه غیر از حضور در ماموریت های استقرار وپوشش پزشکی در مسابقات ورزشی ، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی و در مرداد

ماه امسال کلا ۲۱۷۳ماموریت انجام داده است که ۹۴۰ماموریت آن شهری ۱۲۱۰ماموریت جاده ای و ۲۳ماموریت بین مراکز بوده است. میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان درمرداد ماه شهری ۶دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای۸دقیقه بود. در مرداد ماه امسال کلا سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۵۶۵ماموریت تصادف انجام داده است. که از این تعداد تصادف  که ۸۰۹۴ تصادفی شهری بود و ۳۸۵تصادفی هم جاده ای بوده است .همچنین از این تعداد کل ماموریت ۹۹۷بیماریا مصدومان را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های اورژانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های قلبی با ۷۹مورد و ماموریت تنفسی با ۵۸مورد و ماموریت مسمومیت با ۳۵مورد بوده است.در مردادماه ۱۳۹۷ کلا ۱۰۲۳۸تماس با مرکز سازمان اورژانس ۱۱۵بابل گرفته شده است که۸۶۹۲ مورد منجر به اعزام آمبولانس شد و۸۷۰مورد هم مزاحمت بوده و ۱۰۱مورد هم مشاوره بوده و ۵۷۵مورد هم غیره بوده است و ۹۴مورد هم مشاوره بوده است .

عضو می شم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.