امروز ۲۰ ام فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲:۰۷ ب.ظ
مهر ماه امسال کلا 2147ماموریت انجام داده است.
image_print

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل :انتقال ۹۸بیمار قلبی به بیمارستان های بابل

سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خودبه غیر از حضور در ماموریت های استقرار وپوشش پزشکی در مسابقات ورزشی ، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی
ودر مهر ماه امسال کلا ۲۱۴۷ماموریت انجام داده است.
که ۹۰۷ماموریت آن شهری۱۲۰۸ماموریت جاده ای و ۳۲ماموریت بین مراکز بوده است. میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان درمرداد ماه شهری ۷دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای۸دقیقه بود. در مهر ماه امسال کلا سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۵۸۸ماموریت تصادف انجام داده است. که از این تعداد تصادف که ۱۹۰ تصادفی شهری بود و ۳۸۸تصادفی هم جاده ای بوده است .همچنین از این تعداد کل ماموریت ۱۰۲۷بیمار یا مصدومان را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.
بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های اورژانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های قلبی با ۹۸مورد و ماموریت تنفسی با ۵۷مورد و ماموریت مسمومیت با ۳۲مورد بوده است.در مهرماه ۱۳۹۷ کلا ۱۰۰۴۵تماس با مرکز سازمان اورژانس ۱۱۵بابل گرفته شده است که۸۵۸۸ مورد منجر به اعزام آمبولانس شد.

و۸۰۵مورد هم مزاحمت بوده و ۹۲مورد هم مشاوره بوده و ۵۶۰مورد هم غیره بوده است

عضو می شم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.