امروز ۲۸ ام آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۹ ق.ظ

به گزارش روابط عمومی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل : تصادف مرگبار در بابل امروز جمعه مورخ ۹۸.۰۸.۰۳ در ساعت ۱۸:۵۷ دقیقه شب طی گزارشی به مرکز دیسپج سازمان اورژانس بابل مبنی بر تصادف پراید و پژو در جاده قدیم به بابل سادات محله… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل:غرق شدن جوان۱۹سال در بابل امروز جمعه مورخ ۹۸.۰۸.۰۳در ساعت ۸:۴۲ دقیقه صبح طی گزارشی به مرکز دیسپج سازمان اورژانس بابل مبنی غرق شدن مرد ۱۹ ساله در داخل استخر در خیابان… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل :مرگ عابر پیاده در بابل     امروز سه شنبه مورخ ۹۸.۰۷.۲۳ در ساعت ۱۹:۳۳ دقیقه شب طی گزارشی به مرکز دیسپج سازمان اورژانس بابل مبنی تصادف عابر پیاده با خودرو سواری… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل :انحراف مرگبار پژو ۲۰۶ در بابل       🚑امروز سه شنبه مورخ ۹۸.۰۷.۲۳ در ساعت ۷:۱۸دقیقه صبح طی گزارشی به مرکز دیسپج سازمان اورژانس بابل مبنی بر انحراف ۲۰۶ در خشرودپی… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل :تصادف مرگبار در بابل     🚑امروز یکشنبه مورخ ۹۸.۰۷.۲۱در ساعت ۲۱:۲۰ دقیقه شب طی گزارشی به مرکز دیسپج سازمان اورژانس بابل مبنی تصادف دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر در جاده قائمشهر… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل :تصادف مرگبار در بابل     🚑امروز یکشنبه مورخ ۹۸.۰۷.۲۱در ساعت ۲۱:۲۰ دقیقه شب طی گزارشی به مرکز دیسپج سازمان اورژانس بابل مبنی تصادف دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر در جاده قائمشهر… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل:مرگ ۲عابر پیاده در بابل     🚑امروز سه شنبه مورخ ۹۸.۰۷.۱۶ در ساعت ۵:۵۸ دقیقه صبح طی گزارشی به مرکز دیسپج سازمان اورژانس بابل مبنی تصادف عابر پیاده با جرثقیل در جاده… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل:مرگ عابر پیاده در بابل روز دوشنبه مورخ ۹۸.۰۷.۱۵ در ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه شب طی گزارشی به مرکز دیسپج سازمان اورژانس بابل مبنی تصادف عابر پیاده با خودرو سواری در جاده حبیبی بعداز… در ادامه بخوانید

ادامه

به گزارش روابط عمومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورزانس کشور در مرکز بابل:تحویل یک دستگاه از بروزترین آمبولانس های دنیا به منطقه بندپی شرقی بابل   تحویل یک دستگاه از بروزترین آمبولانس های دنیا به منطقه بندپی شرقی بابل 🔸به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس… در ادامه بخوانید

ادامه